http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
PRAWO
KODEKS ETYKI
Kontakt
DYŻURY W BIURZE OIPiP w TARNOWIE
SAMORZĄD
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
Wykaz Ośrodków Informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej
Rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Informacje dla polskich pielęgniarek i położnych
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
Informacje dla pielęgniarek i położnych, cudzoziemek
Informacje dla pielęgniarek z krajów UE
Informancje dla położnych z krajów UE
Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ....
Link do Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek
Rozporządzenie MZ z dnia 16.02.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA


 
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY 
 

Informacje dla polskich pielęgniarek i położnych

Informacje dla pielęgniarek z krajów UE

Informancje dla położnych z krajów UE

Informacje dla pielęgniarek i położnych, cudzoziemek

Wykaz Ośrodków Informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej

Rozporządzenie MZ z dnia 16.02.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ....

Link do Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek

Rozporządzenie MZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

 
 


Interaktywna Polska