http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
PRAWO
KODEKS ETYKI
Kontakt
DYŻURY W BIURZE OIPiP w TARNOWIE
SAMORZĄD
OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA


 
PRAWO 
 
data publikacji:  16-12-2005 | 12:04
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 17:53

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm./ jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 

 

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm RP są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale: „proces legislacyjny”. (Zamieszczone tam teksty nie są źródłem prawa).

 
 
 


Interaktywna Polska